بایگانی برچسب برای: اجتماعی شدن سگ

اجتماعی کردن سگ ها
,

اجتماعی کردن سگ یا معاشرتی کردن

اجتماعی کردن سگ در دوران توله‌گی و نوجوانی بهترین راه برای تبدیل شدن آنها به سگ بزرگسالی خوش رفتار و با اعتماد به نفس است.