پت پناه

سگ ها دوست همیشگی انسان ها

انواع نژاد سگ ها را بشناسید

گربه ها همیشه در خانه و قلب ما

انواع نژاد گربه ها را بشناسید

پت پناه
www.petpanah.com

حیوانات کالا نیستند

خرید و فروش نکنید آن ها را به سرپرستی بگیرید

با اینکه پرورش دهندگان و فروشندگان می توانند حیوان خانگی شما را تامین کنند, اما شاید باید به این فکر کنید که می‌توانید حیوان را به جای اینکه خریداری کنید به سرپرستی بگیرید. گذشته از همه اینها باید بدانید که تخمین زده می‌شود هر ساله 4 میلیون گربه و سگ در ایالات متحده یوتانایز (مرگ غیرطبیعی – مرگ با مواد پزشکی) می‌شوند، زیرا افراد زیادی حیوانات خانگی خود را رها می‌کنند و همینطور افراد کافی حیوانات را از پناهگاه ها به سرپرستی نمی‌گیرند.

برای دانستن بیشتر درباره این موضوع به چرا باید به جای خرید سگ و دیگر حیوانات خانگی، آنها را به سرپرستی بگیرید!؟ مراجعه نمایید