بایگانی برچسب برای: پرورش توله سگ

پرورش توله سگ
,

پرورش توله سگ

توله سگهایی که در تولگی اجتماعی شده اند، در صورت آموزش اصولی بیشتر از سگ های دیگر تمایل به معاشرتی شدن و خوش رفتار بودن از خود نشان می دهند.