بایگانی برچسب برای: نژاد پامر

نژاد سگ پامرانین

پامرانین (Pomeranian)

پامرانین یک نژاد سگ دوست داشتنی, مستقل و جسور است که از آلمان نشات می گیرد. سگ پامرانین در دو نوع پامر روباحی (اشپیتز آلمانی) و خرسی شهرت دارد. او نسبت به خانواده خود بسیار وفادار است اما ذهن و تفکر مستقل خود را دارد.