بایگانی برچسب برای: نژاد بیچون فرایز

بیچون فرایز

بیچون فرایز (bichon frise)

بیچون فرایز یک سگ کوچک و خانگی است, که عاشق جنب و جوش و شیطنت است. خاستگاه این نژاد از کشور های فرانسه, بلژیک و اسپانیا می‌باشد. ویژگی بارز سگ بیچون فریز نیز این است که به زمان بازی و فعالیت زیادی احتیاج دارد و از تنهایی بیزار است.