بایگانی برچسب برای: عمر گربه

معادل سن گربه با سن انسان
,

معادل سن گربه با سن انسان

سن گربه را چگونه بفهمیم؟ معادل سن گربه با سن انسان چند سال است؟ طول عمر گربه ام چقدر است؟ اینها سوالاتی است که اکثر مردمی که گربه دارند میپرسند. اما تخمین معادل سن گربه با سن انسان به سادگی امکان پذیر نیست زیرا تفاوت های بسیاری میان این دو موجود وجود دارد. اما میشود بصورت تقریبی معادل انسانی سن گربه را تخمین زد.