بایگانی برچسب برای: سگ اشپیتز آلمانی

نژاد سگ اشپیتز آلمانی

اشپیتز آلمانی (German Spitz)

اشپیتز آلمانی یک سگ عروسکی زیبا, دوست داشتنی و اکتیو است. نژاد اشپیتز آلمانی یکی از قدیمی‌ترین نژاد های سگ است که از اروپا نشأت می‌گیرد. سگ اشپیتز آلمانی بسیار هوشیار، پرانرژی و فداکار است که از بهترین ویژگی ها در میان نژاد های سگ برخوردار است.