بایگانی برچسب برای: سگ آکیتا

تاریخچه آکیتا

آکیتا (Akita)

آکیتا یک نژاد بزرگ با ظاهری نجیب و قدرتمند است. زادگاه سگ آکیتا کشور ژاپن است, و در اصل برای محافظت از سلطنت و اشراف به کار گرفته می شد. این سگ ها برای ردیابی شکار هایی مانند: گراز وحشی، خرس سیاه و گاهی گوزن نیز بکار گرفته می شدند.